Příručka sniper9

4. února 2009 v 18:12 | Sgt.Diler |  Sniper

Záznam informací

4 - 26. Vzdálenostní karta

Vzdálenostní karta představuje cílový prostor viděný z výšky s poznámkami o vzdálenostech v oblasti. Data jsou zaznamenány ve vzdálenostní kartě, která odstřelovačům zajišťuje rychlé zaznačení cíle a porovnání jeho vzdálenosti s předtištěnými vzdálenostmi na kartě. Tyto karty mohou být přerušovanými čárami rozděleny na sektory. Toto zajistí odstřelov ačům rychlou orientaci při hlášení objektů např.: "Křižovatka v sektoru A." Karta může být vyrobena z jakéhokoliv papíru, který má tým k dispozici. Pozice odstřelovačů a vzdálenosti k různým terénním jevům jsou na kartě zaznačeny taky.
Informace obsažené v kartě obsahují :
 • Jméno, hodnost, číslo a jednotku
 • Způsob dosažení prostoru
 • Maximální možný dosah útoku
 • Výrazné terénní jevy, silnice a stavby
 • Vzdálenost, vliv větru na let střel, míra naklonění hlavně
 • Vzdálenosti v oblasti
 • Teplota a vítr (vyškrtnout, pokud se něco z toho změní a napsat nové hodnoty)
 • Údaje o cíli (vzdálenost, azimut, popis cíle atd.)

4 - 27.Vojenský náčrt

Vojenský náčrt je použit k záznamu informací o celkovém prostoru, krajinných prvků nebo člověkem vyrobených stavbách, které nejsou zaznačeny v mapě. Tyto náčrty neposkytují odstřelovači pouze pohled na prostor v různých náhledech, ale také poskytují informace o detailech jako např. o typu plotů, počtu telefonních drátů atd. Jsou dva typy náčrtů:
 1. Panoramatický náčrt
 2. Topografický náčrt
  Panoramatický náčrt ukazuje cílovou oblast tak, jak ji vidí odstřelovač ze své pozice. Informace obsažené v panoramatickém náčrtu:
  • Jméno, hodnost, ČSZ a jednotka zaznamenávajícího
  • Název náčrtu
  • Souřadnice týmu
  • Počasí
  • Magnetický azimut ve středu náčrtu
  • Číslo a měřítko náčrtu
  • Datum a čas
  Topografický náčrt je nákres oblasti shora. Náčrt umožňuje odstřelovačům popsat velké oblasti, spolehlivě v nich určit vzdálenosti jednotlivých objektů. Tento náčrt je užitečný při popisování silniční sítě, toku řek/potoků nebo polohy přírodních a člověkem vyrobených překážek. Polní náčrt může být použit jako překryv vzdálenostní karty. Informace obsažené v topografickém náčrtu :
  • Souřadnice týmu
  • Jméno, hodnost, ČSZ a jednotka zaznamenávajícího
  • Název náčrtu
  • Souřadnice
  • Počasí
  • Azimut
  • číslo a měřítko náčrtu
  • Datum a čas
Vodítka pro kreslení náčrtů:
K nakreslení náčrtu není třeba zvláštní výtvarné nadání, ale zkušenosti, které získá cvikem každý.
 1. Kreslí se od největších objektů k nejmenším - vyznačit hranice náčrtu, potom hory, řeky, obrysy velkých budov. Nakonec detaily.
 2. Stejný nákres / tvar pro stejné objekty - nemá smysl kreslit každý strom jinak tzn. přesně tak, jak vypadá. Pro stromy se použije společný znak, pro budovy, skály atd. taky. Nesoustřeďte se na velké detaily, pokud to nemá taktický význam.
 3. Používá se kreslení v perspektivě; mizející body - Je lepší zkusit kreslit v pers pektivě. Pro toto se používají "mizející body". Rovnoběžné čáry na zemi jdoucí v horizontálním směru mizí (setkávají se) se v bodě na horizontu. Čáry jdoucí dolů ze svahu směrem od pozorovatele mizí pod horizontem. Čáry jdoucí nahoru do kopce od pozorovatele mizí v bodě nad horizontem. Čáry ztrácející se směrem doprava mizí vpravo ty, které jdou doleva, mizí vlevo.

4 - 28. Odstřelovačská kniha záznamů

Odstřelovačská kniha záznamů je napsaný, chronologický souhrn všech aktivit a událostí, které se staly v prostoru působení odstřelovačského týmu. Je používána s vojenskými náčrty a vzdálenostními kartami; tato kombinace nedává velitelství a informační službě pouze informace o vzhledu terénu, ale také poskytuje přesný souhrn aktivit v dané oblasti.
Informace v pozorovacím protokolu obsahují :
 • Číslo protokolu a počet listů
 • Jméno, hodnost, a jednotka zaznamenávajícího
 • Datum a čas pozorování a viditelnosti
 • Souřadnice týmu
 • Události, které se staly
 • Číslo, čas a souřadnice každé události
 • Uskutečněné akce odstřelovačů a komentáře
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama